Hloubětínská 700

Škola v přírodě - Orlík

Vážení rodiče,

uvádím první krátkou informační zprávu ze ŠvP:

 

Hlásíme se z ŠVP. Je tu krásná příroda a okolí, děti jsou spokojene a odpoledním programem nadšene. Počasí nám zatím přeje. 
pg ze školy v přírodě

 

Han Maláčková, zást.řed.školy

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví