Hloubětínská 700

Škola v přírodě - Chřibská 2.kolo

Vážení rodiče, prarodiče, sourozenci,

včera dopoledne odjela druhá skupina na školu v přírodě. Dorazli v pořádku před polednem a hned začali chutným obědem. zdá se, že počasí jim malinko nepřeje, ale vzhledem k úžasným aktivitám, kterými budou děti zahlceny instruktory, možná ani nezjistí, že prší.............

 

Přejme všem v Chřibské, aby se jim pobyt vydařil.

Hana Maláčková

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví