Hloubětínská 700

Škola v přírodě 26.5. - 2.6.2017

Vážení rodiče,

podle informací od pí. učitelky Mikoláškové dojeli všichni na Starou Živohošt v pořádku a již si užívají tepla a volna.

Také škola v přírodě pí. učitelky Němečkové (Krompach) je v pořádku na místě a ubytovávají se.

 

Užívejte si také volných dnů.

Hana Maláčková, zást.řed.školy

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví