Hloubětínská 700

Škola v přírodě 26.5. - 2.6.2017

Vážení rodiče,

podle informací od pí. učitelky Mikoláškové dojeli všichni na Starou Živohošt v pořádku a již si užívají tepla a volna.

Také škola v přírodě pí. učitelky Němečkové (Krompach) je v pořádku na místě a ubytovávají se.

 

Užívejte si také volných dnů.

Hana Maláčková, zást.řed.školy

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Informace

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

Poetické setkání 2018
Adventní zpívání 20. 12. 2017
Vánoce 2017
Děti zdraví