Hloubětínská 700

Škola na dálku - aktuálně

Spolupráce s rodiči a žáky naší školy

Vážení rodiče,

 

     děkujeme vám všem za maximální součinnost a spolupráci. Velice si vašeho přístupu vážíme. Dnes jsme začali fungovat v ostrém režimu „škola na dálku“. Tato situace je pro nás všechny náročná. Snažíme se hledat co nejoptimálnější nastavení naší vzájemné komunikace. Uvědomujeme si, že ne všichni žáci mají přístup do online prostředí. Hlavní město Praha organizuje pronájem laptopů, které by za úplatu uhrazenou hl. m. Prahou mohly firmy na omezenou dobu (cca 2 měsíce) zapůjčit žákům. Máte-li o takovou zápůjčku zájem, napište nám do středy 18.3. na info@zshloubetin.cz

 

     Od pondělí 16. 3. fungujeme v tomto (pro učitele) povinném režimu:

  1. Zápis do elektronické třídní knihy – téma hodiny a v poznámce zadání domácí práce (popř. je možné zapsat domácí úkol do sekce domácí úkoly).
  2. Pokud má zadaná práce nějakou přílohu, uloží ji vyučující v sekci „Dokumenty“.

 

Doplňkový režim: 

 

  1. Zadání práce přes Komens – přijde každému zpráva.
  2. Má-li vyučující jiný paralelní systém na jiných platformách a funguje mu spolupráce s vámi a jeho žáky, může pracovat i tam.

 

     Chtěli bychom pokračovat v co nejkvalitnějším vzdělávání, zároveň chceme upravit frekvenci zadávání práce, aby si děti mohly práci lépe plánovat. Vyhneme se tak „šibeničním“ termínům odevzdávání prací a přetížení Bakalářů. Práce bude plánovaná na týden.

     Učitelé se s vámi o výuce budou snažit komunikovat prostřednictvím e-mailů/Bakalářů prioritně v době odpovídající běžné pracovní době (8.00 až 16.00 hod). Ne však později a o víkendu, abychom mohli všichni co nejlépe sladit soukromý a pracovní život.

     Dále je vám k dispozici školní e-mail  info@zshloubetin.cz.

     Ještě jednou děkujeme za spolupráci a přejeme pevné zdraví!

 

                                                                                vedení školy

 

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví