Hloubětínská 700

Sešity pro žáky II. stupně

Seznam sešitů

     Vážení rodiče, 

     snažíme se v maximální možné míře vyjít vstříc vašim požadavkům ohledně výčtu sešitů, které budou žáci II. stupně potřebovat v jednotlivých předmětech. V příloze nenajdete všechny vyučující, někteří preferují domluvu s žáky v prvních hodinách předmětů, a proto jejich požadavky budou ještě upřesněny v průběhu druhého školního týdne. 

     Děkujeme za pochopení a přejeme krásné poslední prázdninové dny! 

 

 

                                                                                                                       Martina Havelková 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví