Hloubětínská 700

ŠD se zúčastnila vzpomínkového aktu

ÚČAST NA VZPOMÍNKOVÉM AKTU KE 101.VÝROČÍ UKONČENÍ 1. SVĚTOVÉ VÁLKY

Ve čtvrtek 24. října jsme se školní družinou zúčastnili slavnostní akce pořádané k ukončení 1. světové války a založení Československé republiky.

Věnce k památníku položili zástupci Prahy 14, zástupci Obce sokolské a Českého svazu bojovníků za svobodu. Po projevu jsme vzdali čest minutou ticha všem padlým a poté jsme si poslechli českou hymnu.

Mnozí z nás kolem tohoto památníku chodí do školy, aniž by mu věnoval kousek pozornosti. Je dobré se u pomníku, který najdete hned vedle hloubětínského bazénu, zastavit přečíst si kolik lidí jen z našeho blízkého okolí položilo život během této války.

                                                             

Anna Veselá

 

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví