Hloubětínská 700

ŠD navštívila divadlo Spejbla a Hurvínka

Divadlo Spejbla a Hurvínka

Ve čtvrtek 17.10 jsme se školní družinou navštívili představení Past na Hurvínka v divadle Spejbla a Hurvínka. Představení jsme stihli jen tak tak. Paní uvaděčka nás uvedla do sálu a začalo představení. Hra se nám moc líbila a dost jsme se nasmáli. Už se těšíme na další představení.

Ivana Bečvářová

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví