Hloubětínská 700

ŠD navštívila divadlo Spejbla a Hurvínka

Divadlo Spejbla a Hurvínka

Ve čtvrtek 17.10 jsme se školní družinou navštívili představení Past na Hurvínka v divadle Spejbla a Hurvínka. Představení jsme stihli jen tak tak. Paní uvaděčka nás uvedla do sálu a začalo představení. Hra se nám moc líbila a dost jsme se nasmáli. Už se těšíme na další představení.

Ivana Bečvářová

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví