Hloubětínská 700

Schůzka rodičů budoucích prvňáků a ZÁVAZNÉ POTVRZENÍ nástupu

Vážení rodiče budoucích prvňáků,

zveme vás na první setkání na naší škole, které se uskuteční 15. 6. 2020 od 16.00, místo konání bude upřesněno. Sdělíme vám veškeré informace, týkající se organizace výuky a provozu školní družiny a školní jídelny. 

 

Dále vás žádáme, abyste vyplnili ZÁVAZNÉ POTVRZENÍ o nástupu vašeho dítěte na naši školu a obratem nám jej zaslali na info@zshloubetin.cz. 

Najdete ho v příloze tohoto příspěvku. 

 

 

Těšíme se na setkání!

vedení školy 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví