Hloubětínská 700

Sběr starého papíru

Sběr starého papíru

Ve dnech 5. až 9.10. probíhal na naší škole sběr starého papíru.

Do přistaveného kontejneru děti s pomocí rodičů nanosily celkem 2 238 kg starého papíru.

Nejlepší třídy:

  1. 2.A         357,1 kg
  2. 4.A         311 kg
  3. 2.B         288,9 kg

 

Nejlepší jednotlivci:

  1. Paska, 2.A        165,5 kg

Paska, 4.A      165,5 kg

  1. Verner, 5.A       120 kg
  2. Prudký, 2.A      107,6 kg

 

 

Anna Veselá, vedoucí vychovatelka ŠD

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví