Hloubětínská 700

Sběr starého papíru

Výsledky sběru sterého papíru

Ve dnech 13. až 17.1. probíhal na naší škole sběr starého papíru.

Do přistaveného kontejneru děti s pomocí rodičů nanosily celkem 2147 kg starého papíru.

Nejlepší třídy:

  1. 4.A    471 kg
  2. 5.A    360,2 kg
  3. 2.A    308,5 kg

Nejlepší jednotlivci: 

  1. Hrouda, 4.A          309 kg
  2. Koudelková, 4.A   268 kg

        Koudelka, 6.B      268 kg

  1. Verner, 4.A           140 kg


Anna Veselá, vedoucí vychovatelka ŠD

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví