Hloubětínská 700

Sběr starého papíru

Výsledky sběru starého papíru

Ve dnech 7. až 11.10. probíhal na naší škole sběr starého papíru.

Do přistaveného kontejneru děti s pomocí rodičů nanosily celkem 3883 kg starého papíru.

 

Nejlepší třídy:

  1. 9.B     1360 kg
  2. 4.A      458,4 kg
  3. 3.A      428,5 kg

 

Nejlepší jednotlivci:

  1. Varhaník, 9.B      1360 kg
  2. Pospíšil, 4.A        409,9 kg
  3. Doupal, 3.A        222,3 kg

 

Anna Veselá, vedoucí vychovatelka ŠD

 

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví