Hloubětínská 700

Sběr starého papíru

Výsledky sběru starého papíru

Ve dnech 7. až 11.10. probíhal na naší škole sběr starého papíru.

Do přistaveného kontejneru děti s pomocí rodičů nanosily celkem 3883 kg starého papíru.

 

Nejlepší třídy:

  1. 9.B     1360 kg
  2. 4.A      458,4 kg
  3. 3.A      428,5 kg

 

Nejlepší jednotlivci:

  1. Varhaník, 9.B      1360 kg
  2. Pospíšil, 4.A        409,9 kg
  3. Doupal, 3.A        222,3 kg

 

Anna Veselá, vedoucí vychovatelka ŠD

 

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví