Hloubětínská 700

Sálová obuv do tělocvičny.

Nový povrch v tělocvičně.

     Vážení rodiče, 

     během vánočních prázdnin proběhla rekonstrukce podlahy v naší tělocvičně. Žádáme vás tímto o spolupráci. Zkontrolujte svým dětem obuv, ve které chodí na hodiny tělocviku. Každý žák by měl mít na tělocvik boty, které mají světlou podrážku ze surové gumy. Pouze tato obuv neudělá na podlaze šmouhy a rýhy, které podlahu ničí. 

     Snahou nás všech je vytvřářet pro naše žáky příjemné prostředí, buďte nám v tom prosím nápomocni. 

           

                                                                                                          Martina Havelková 

 

     

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví