Hloubětínská 700

Rozloučení 5. ročníků s 1. stupněm

Pozvánka

Vážení rodiče a přátelé našich páťáků,

dovolujeme si Vás pozvat na program, který pro Vás připravili žáci 5. ročníků. V letošním školním roce se tato akce uskuteční v KULTURNÍM DOMĚ  V KYJÍCH. Program začíná v 17. 00 hodin. Těšit se můžete na písně, tance, hru na kytary a zobcovou flétnu a divadelní představení.

Těší se na Vás žáci 5. tříd.

Soubor: 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví