Hloubětínská 700

Rozloučení 5. ročníků s 1. stupněm

Pozvánka

Vážení rodiče a přátelé našich páťáků,

dovolujeme si Vás pozvat na program, který pro Vás připravili žáci 5. ročníků. V letošním školním roce se tato akce uskuteční v KULTURNÍM DOMĚ  V KYJÍCH. Program začíná v 17. 00 hodin. Těšit se můžete na písně, tance, hru na kytary a zobcovou flétnu a divadelní představení.

Těší se na Vás žáci 5. tříd.

Soubor: 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví