Hloubětínská 700

Rozdělení oddělení školní družiny školní rok 2018/2019

Jaro, léto, podzim, zima v družině je vdycky prima.

Š K O L N Í D R U Ž I N A

 

I. oddělení: 1.A, 1/2 4.B ŠD v I. patře ZŠ

p.vych. Anna Veselá

 

II. oddělení : 2.B, 1/2 3.C třída 2.A

p.vych. Nikola Vořechová

 

III. oddělení: 1.B, 1/2 4.A třída 1.B

p.vych. Věra Flanderová

 

IV. oddělení: 3.B, 1/2 3.C, 1/2 4.B třída 4.B

p.vych. Kateřina Jansová

 

V. oddělení: 3.A, 1/2 4.A, C ŠD u jídelny

p.vych. Ivana Bečvářová

 

VI. oddělení: 2.A, 1/2 4.C třída 4.C

p.vych. Gabriela Panochová

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví