Hloubětínská 700

Říjen v ŠD

Plán na říjen v ŠD

 

Ř Í J E N

Tematické týdny:  

                                    5.     -   9.10.     Ze života předků

                                  12.     -   16.10.   V ZOO

                                  19.     -   23.10.   Dopravní výchova

                                  26.    -    30.10.   ČR

 

 

5. – 9.10. SBĚR STARÉHO PAPÍRU

8.10. – výlet do skanzenu v Přerově nad Labem

21.10. – projektový den s PČR

29. a 30. 10. – podzimní prázdniny

Potřebujete-li přihlásit své dítě do ŠD na podzimní prázdniny, učiňte tak
do 16.10. u vychovatelek ŠD.

 

Anna Veselá

vedoucí vychovatelka

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví