Hloubětínská 700

Rezervační systém k zápisu spuštěn

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

v odkazu naleznete rezervační systém, do kterého se můžete zapsat na přesnou hodinu  zápisu. Upozorňuji, že systém nemá možnost vám odepsat na uvedenou mailovou adresu, že jste zapsáni. Ale ve chvíli, kdy tak učiníte, místo automaticky přestane být volné. Není třeba se tedy dotazovat, zda jste přihlášeni.

Přihlášení doporučuji, budete mít jistotu, že nebudete muset čekat.

Vzhledem k tomu, že pro děti je vždy připravena jakási cesta s různými úkoly (připravují a zajišťují starší žáci), které nemají na zápis žádný vliv (jsou určeny k tomu, aby si děti zvykly na školu a neměly ze zápisu obavy), navrhuji 2 způsoby, jak přijít k zápisu:

1. v čase, který jste si zarezervovali a úkoly si děti splní po zápisu

2. přijďte dřív - cca 15 - 20 minut, děti si udělají "úkolovou" cestu před zápisem.

Chtěla bych vás zároveň požádat, abyste se k zápisu dostavili v čase, na který jste objednáni, protože na samotný zápis je určena 1/4 hodina a v případě, že se opozdíte, nebude možné dodržet další harmonogram, a proto budete muset počkat, až se uvolní někde místo.

 

 

http://rezervace.zshloubetin.cz

 

 

Děkuji za pochopení.

Hana Maláčková, zást.řed.školy

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví