Hloubětínská 700

Rezervační systém k zápisu do 1.tříd spuštěn

Vážení rodiče,

máte možnost rezervovat si přesný čas k zápisu vašeho dítěte do 1.třídy.

Po několikaletých zkušenostech s tímto systémem vám dopuručujeme využít ho, protože předejdete zbytečnému čekání.

 

Hana Maláčková, zást.řed školy

 

http://rezervace.zshloubetin.cz/schedule/zshloubetin/Zapisy

 

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví