Hloubětínská 700

Reportáž z LVK - 6. den

Přestože ráno byla mlha a odpoledne dokonce pršelo, dnešní lyžovačku jsme si parádně užili.

Vzhledem k počasí, přijelo na sjezdovku málo lidí. Měli jsme z toho radost, protože vůbec nebyly fronty a sjeli jsme hodně jízd.

Před večeří jsme balili a po večeři bylo hodnocení celotýdenních týmových her. Těsně vyhrál tým "Frankyho sbírka" (Kačka H., Verča V., Eliška K., David K. a Marek P.) A teď se těšíme na disco.

Celý týden jsme čekali, až zaleze sluníčko a my si uděláme společné foto, :-)

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví