Hloubětínská 700

Reportáž z LVK - 6. den

Přestože ráno byla mlha a odpoledne dokonce pršelo, dnešní lyžovačku jsme si parádně užili.

Vzhledem k počasí, přijelo na sjezdovku málo lidí. Měli jsme z toho radost, protože vůbec nebyly fronty a sjeli jsme hodně jízd.

Před večeří jsme balili a po večeři bylo hodnocení celotýdenních týmových her. Těsně vyhrál tým "Frankyho sbírka" (Kačka H., Verča V., Eliška K., David K. a Marek P.) A teď se těšíme na disco.

Celý týden jsme čekali, až zaleze sluníčko a my si uděláme společné foto, :-)

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví