Hloubětínská 700

Reportáž z LVK - 5. den

Dojmy z předposlední lyžovačky:
  • - Když nepočítáme, že někteří z nás skákali z lanovky, sráželi lidi, ztráceli lyže, padali, ubližovali spolužákům, hráli Krtečku, nezlob se apod., tak se dneska nic nestalo.
  • - Dnešek byl krásný, přestože "strašně" foukalo, stejně jsme si to užili.
  • - Dnes byl ten nejlepší den vůbec, protože všichni už umí alespoň trochu lyžovat nebo jezdit na snowboardu.

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví