Hloubětínská 700

ŘEDITELSKÉ VOLNO - 25.10.2016

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji z organizačních a provozních důvodů na úterý 25.10.2016 ředitelské volno.

 Náhradní program mimo budovu školy v době 8,00 - 12,00 hod bude zajištěn pro přihlášené žáky z I. stupně (v nutných případech i II. stupně), kteří nemohou ze závažných důvodů zůstat doma.

Školní jídelna nebude v provozu.

Mgr. Eva Hradská, ředitelka školy

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

Zápis do 1. tříd 5. 4. 2018
Poetické setkání 2018
Adventní zpívání 20. 12. 2017
Děti zdraví