Hloubětínská 700

ŘEDITELSKÉ VOLNO - 18.11.2016

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji z organizačních a provozních důvodů na pátek 18.11.2016 ředitelské volno.

Náhradní program v době 8,00 - 12,00 hod bude zajištěn pro přihlášené žáky z I. stupně (v nutných případech i II. stupně), kteří nemohou ze závažných důvodů zůstat doma.

 

Školní jídelna nebude v provozu.

 

Mgr. Eva Hradská, ředitelka školy

8.11.2016

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví