Hloubětínská 700

Realizujeme projekt "ZŠ Hloubětín - Šablony II".

Realizujeme projekt "ZŠ Hloubětín - Šablony II".

Od 1.9.2019 do 31.8.2021 jsme realizátorem projektu "ZŠ Hloubětín - Šablony II". Více informací v příloze níže. 

M. Havelková 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví