Hloubětínská 700

Ranní družiny

Čipy na ranní družinu

Vážení rodiče, 

od pondělí 14. října rodiče, kteří přivedou dítě do ranní ŠD, přiloží čip k terminálu u vchodu školy a paní vrátná otevře budovu školy. Vychovatelce se zobrazí, kdo do ranní ŠD přišel. Pokud starší děti chodí do ranní ŠD bez doprovodu rodičů, vejdou do budovy školy bez přikládání čipu. 

                                                                                                                                           Anna Veselá

                                                                                                                                     vedoucí vychovatelka

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví