Hloubětínská 700

RABIATU MOHAMED – úspěšné patronství

Celkem 10 let v rámci projektu Patronství školáků, který zajišťuje org. Humanitas Afrika, o.p.s., jsme finančně podporovali vzdělání africké dívce Rabiatu Mohamed. Peníze jsme získávali z výnosů ze sběru starého papíru a z dobrovolných příspěvků od žáků a zaměstnanců školy.

Rabiatu je z chudých poměrů z vesnice Obom v Ghaně, jejíž rodina si nemohla dovolit platit školné, pomůcky a nezbytnou školní uniformu.

Díky naší podpoře mohla Rabiatu po 2. třídě dokončit 4 roky základní školy, poté nastoupila na tříletou střední školu tzv. Junior High School (což odpovídá českému 2. stupni základní školy) a nyní po 3 letech studia na Senior High School je z ní vystudovaná „středoškolačka“.

Na střední škole, které jsou v Ghaně zaměřeny na všeobecné vzdělání (mezi povinné předměty patří anglický jazyk, matematika, integrované vědy a např. základy společenských věd) si studenti vybírají své speciální zaměření – např. zemědělství či obchodování.

Naše Rabiatu si vybrala zaměření Stravování a občerstvování a v květnu 2017 složila závěrečné zkoušky. Určitě se budeme snažit sledovat její další životní kroky.

Aktuálně je zajišťováno Humanitas Afrika vzdělání 135 dětem v Ghaně a Keni. I my jsme snad přispěli k naději na samostatný a lepší život pro jednoho člověka. Částka 5 000,- Kč ročně na základní školu a 10 000,- Kč ročně na střední školu opravdu není tolik.

Ivana Braunová

Rabiatu
Rabiatu
Rabiatu

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Informace

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

Poetické setkání 2018
Adventní zpívání 20. 12. 2017
Vánoce 2017
Děti zdraví