Hloubětínská 700

RABIATU MOHAMED – úspěšné patronství

Celkem 10 let v rámci projektu Patronství školáků, který zajišťuje org. Humanitas Afrika, o.p.s., jsme finančně podporovali vzdělání africké dívce Rabiatu Mohamed. Peníze jsme získávali z výnosů ze sběru starého papíru a z dobrovolných příspěvků od žáků a zaměstnanců školy.

Rabiatu je z chudých poměrů z vesnice Obom v Ghaně, jejíž rodina si nemohla dovolit platit školné, pomůcky a nezbytnou školní uniformu.

Díky naší podpoře mohla Rabiatu po 2. třídě dokončit 4 roky základní školy, poté nastoupila na tříletou střední školu tzv. Junior High School (což odpovídá českému 2. stupni základní školy) a nyní po 3 letech studia na Senior High School je z ní vystudovaná „středoškolačka“.

Na střední škole, které jsou v Ghaně zaměřeny na všeobecné vzdělání (mezi povinné předměty patří anglický jazyk, matematika, integrované vědy a např. základy společenských věd) si studenti vybírají své speciální zaměření – např. zemědělství či obchodování.

Naše Rabiatu si vybrala zaměření Stravování a občerstvování a v květnu 2017 složila závěrečné zkoušky. Určitě se budeme snažit sledovat její další životní kroky.

Aktuálně je zajišťováno Humanitas Afrika vzdělání 135 dětem v Ghaně a Keni. I my jsme snad přispěli k naději na samostatný a lepší život pro jednoho člověka. Částka 5 000,- Kč ročně na základní školu a 10 000,- Kč ročně na střední školu opravdu není tolik.

Ivana Braunová

Rabiatu
Rabiatu
Rabiatu

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví