Hloubětínská 700

Putování Prahou

Jako každý rok na jaře proběhlo na naší škole 12. a 13. 4. 2011 projektové vyučování.

Tentokrát bylo zaměřené na poznání zajímavých míst v Praze. Děti na 1. stupni navštívily se svými vyučujícími historická místa Prahy a děti na 2. stupni se zapisovaly do projektů dle nabídky učitelů. Učitelé nabízeli ve svých upoutávkách taková místa, o kterých ještě neslyšely a ani je nenavštívily. Věděli jste třeba, že je v Praze Muzeum čokolády nebo Strašidelných bytostí a pověstí? Děti se zapisovaly ale i na místa, jež dobře znají, ale rády se na ně vracejí např. pražská Zoo, Petřín, Vyšehrad a spousta dalších. Strhujícím zážitkem bylo třeba setkání s naším režisérem a hercem Zdeňkem Svěrákem, výroba vlastní čokolády nebo návštěva policejního muzea. Druhý projektový den svá putování završily zpracováním poznatků a zážitků formou plakátů, které zůstanou vyvěšeny na chodbách školy.
Všichni si putování užili, odpočinuli si od běžného vyučování, něco nového poznali a získali další energii do finále tohoto školního roku.

Zita Dayefová

Putování Prahou
Putování Prahou
Putování Prahou

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví