Hloubětínská 700

První den ve škole

Jak prožili prvňáci tento slavný den?

Vážení rodiče prvňáků,

pro Vaše děti začíná zcela nové období jejich života.

Chtěli bychom jim popřát šťastný start, aby se jim u nás ve škole líbilo a našli si nové kamarády.

Vedení školy a pedagogové

První den
První den
První den
První den
První den
První den
První den
První den
První den
První den
První den
První den
První den
První den

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví