Hloubětínská 700

Prvňáčci na podzimní procházce

1.A a 1.B

V pátek 2. 10. se vydali prvňáčci na dlouhou podzimní procházku podél Rokytky. Naším cílem byl park Zahrádky ve Vysočanech, kterému vévodí hrad, tzv. vysočanské Mirákulum. Všichni jsme si společné dopoledne venku na čerstvém vzduchu užili.

                                                                                                              1.A a 1.B

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví