Hloubětínská 700

Projektový týden 4. A

Toulky Prahou

V týdnu od 27. do 31. května 2019 měli žáci 4. A projektový týden, který byl zaměřen na historii Prahy v románském, gotickém a renesančním slohu.

První den navštívili Vyšehrad, kde je zaujaly  jeho pověsti. Prohlédli si rotundu svatého Martina, kostel svatého Petra, zavítali na vyhlídku, ze které podle pověsti skočil Šemík s Horymírem. Na hřbitově našli pomníky významných českých osobností.

Druhý den se seznámili s gotickými stavbami, u kterých vyhledávali jejich znaky a porovnávali je se stavbami románskými. Zaujala je pověst o lupiči, jehož ruku mohli vidět v Kostele svatého Jakuba. Průvodce jim vysvětlil názvy ulic a částí Prahy jako je Můstek, Ungelt, Provaznická ulice. 

Třetí den je čekala vycházka na Kampu, viděli Pražské Jezulátko, vědí, že v Praze žije vodník Kabourek. Prošli se po Karlově mostě a po cestě hledali domovní znamení. Po celý týden se seznamovali nejen s panovníky českých zemí, ale i významnými osobnostmi, jak kulturního tak  i politického života.

Královskou zahradu navštívili čtvrtý den, poslechli si zpívající fontánu a prohlédli Letohrádek královny Anny. Pozorovali omítky renesančních staveb a byli okouzleni krásou královské zahrady. Zaujala je pověst O Daliborovi.

Cílem pátého dne, byla prohlídka Pražského hradu, kdy byli ohromeni mozaikami v oknech Katedrály sv. Víta. Prohlédli si korunovační klenoty, Vladislavský sál a Zlatou uličku. Největším zážitkem bylo střídání hradní stráže.

Postupně během týdne navštívili všechny části Prahy -  Hradčany, Malou Stranu, Nové Město i Staré Město. Celkem ušli okolo 50 000 kroků, což je asi něco okolo 30 kilometrů.

Každý ze žáků si vedl projektový deník, do kterého si zaznamenával informace, které ho zaujaly a byly důležité. Tyto zápisky doplnili tematickými obrázky. Výuka školních předmětů a hlavně vlastivědy se dá realizovat i jinde, než jen ve školních lavicích. Během týdne se nám měnilo neustále počasí, pršelo, svítilo sluníčko, ale dokonce jsme jeden den zažili pěknou zimu.

 

Zapsala Dana Seifertová

 

Projektový týden 4. A
Projektový týden 4. A
Projektový týden 4. A
Projektový týden 4. A
Projektový týden 4. A
Projektový týden 4. A
Projektový týden 4. A
Projektový týden 4. A
Projektový týden 4. A
Projektový týden 4. A
Projektový týden 4. A
Projektový týden 4. A
Projektový týden 4. A
Projektový týden 4. A
Projektový týden 4. A

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví