Hloubětínská 700

Projektový den v ŠD

Projekt Doba rytířů

V rámci projektu Doba rytířů jsme navštívili kovárnu, abychom si zblízka prohlédli práci se železem. Prohlédli jsme si také veliké klíče, rapír a vyrobená brnění.

Po obědě jsme měli besedu s rytířem Maltézského řádu. Dozvěděli jsme se mnoho z historie rytířských řádů a také mnohé o životě rytířů v současné době. Povídání bylo doplněno promítáním obrázků z projektoru. Zjistili jsme, že i my se můžeme stát rytíři nebo dámami v řádu.

Nakonec jsme si vytvořili vlastní rodinné erby a ozdobili s nimi třídu. Projekt nám přinesl nové poznatky o této době a trochu i poupravil pohled na postavu rytíře.

 

Ivana Bečvářová

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví