Hloubětínská 700

Projektový den v ŠD

Projekt Doba rytířů

V rámci projektu Doba rytířů jsme navštívili kovárnu, abychom si zblízka prohlédli práci se železem. Prohlédli jsme si také veliké klíče, rapír a vyrobená brnění.

Po obědě jsme měli besedu s rytířem Maltézského řádu. Dozvěděli jsme se mnoho z historie rytířských řádů a také mnohé o životě rytířů v současné době. Povídání bylo doplněno promítáním obrázků z projektoru. Zjistili jsme, že i my se můžeme stát rytíři nebo dámami v řádu.

Nakonec jsme si vytvořili vlastní rodinné erby a ozdobili s nimi třídu. Projekt nám přinesl nové poznatky o této době a trochu i poupravil pohled na postavu rytíře.

 

Ivana Bečvářová

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví