Hloubětínská 700

Projektové vyučování

22. a 23. října - projektové vyučování.

     V letošním projektovém vyučování žáci pod vedením třídních učitelů zpracovávali téma "Praha 14 - místo, kde žijeme". Každá třída se na Prahu 14 dívala z jiného úhlu. Námětů bylo nepřeberné množství: historické a přírodní zajímavosti, slavní rodáci, dominanty Prahy 14, Úřad městské části P 14 a občané, volnočasové aktivity aj. 

      První den byl věnován tématické vycházce či exkurzi. Druhý den žáci zpracovávali svoje poznatky na plakáty, které zdobí chodby naší školy a budou zdobit i v příštích týdnech, kdy nás čekají třídní schůzky. 

      Rodiče, nezapomeňte se na chodbách školy podívat, jak se prezentace vydařily! 

      

 

Martina Havelková 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví