Hloubětínská 700

Projekt Země mého spolužáka

Žáci prvního stupně si během dvou projektových dní vyzkoušeli mnoho zajímavých činností,

   dozvěděli se nové informace o zemi svého spolužáka a prošli si zajímavou cestou, která vyvrcholila prezentací jejich projektů v úterý 22. listopadu 2016.

    Děti se zhostily svého úkolu s nadšením. Viděli jsme pohádku, lidové tance, natočená videa a ochutnali jsme různé speciality. Program byl natolik pestrý, že se diváci měli po celou dobu na co dívat a každé vystoupení ocenili vřelým potleskem.

                                                                                                                                                                   Z. Liznerová

Země mého spolužáka
Země mého spolužáka
Země mého spolužáka
Země mého spolužáka
Země mého spolužáka
Země mého spolužáka
Země mého spolužáka

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

divadlo 4. A
Zápis do 1. tříd 5. 4. 2018
Poetické setkání 2018
Děti zdraví