Hloubětínská 700

Projekt zdravá výživa ve 4. B

Dne 23.4 a 24.4 2013 proběhly na škole projektové dny. 1. stupeň měl téma Zdravá výživa a zdravý životní styl.

Úterý 23.4
Šli jsme do Národopisného muzea na výstavu " Krmě - jídlo - žrádlo ".
Zde jsme se dozvěděli mnoho zajímavých věcí. Například, kdy se začal vyrábět cukr nebo čokoláda a zejména jak jedli lidé v minulých staletích.
Středa 24.4
Každý z nás přinesl dva zdravé recepty. Ze všech receptů jsme si udělali zdravou kuchařku. Také jsme si dělali saláty a pomazánku. Byly dva zeleninové a ovocnésaláty a rybičková pomazánka.
Při připravě pokrmů se všichni snažili a všem moc chutnalo.
Všem se projekt líbil a těšíme se na další.
vypracovala : A. Lišková 4.B

23. dubna jsme my třída IV. B šli se třídou IV.A do Národního muzea na výstavu, která se jmenovala Krmě, jídlo, žrádlo. Viděli jsme, jak lidé jedli před stovkami let. Bylo to zajímavé a z výstavy jsme si odnesli hodně nového.
Dne 24.dubna jsme nejdříve vyrobili kuchařku plnou zdravých jídel. Po zbytek dne jsme připravovali saláty a pomazánky, pak jsme si udělali malou ochutnávku.
Všem se to moc líbilo.
Kristýna Bílá IV.B

Projekt Zdravá výživa
Projekt Zdravá výživa
Projekt Zdravá výživa
Projekt Zdravá výživa
Projekt Zdravá výživa
Projekt Zdravá výživa
Projekt Zdravá výživa
Projekt Zdravá výživa
Projekt Zdravá výživa
Projekt Zdravá výživa
Projekt Zdravá výživa
Projekt Zdravá výživa

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví