Hloubětínská 700

Příroda v animovaném filmu

Jarní projektové dny. Žáci 5. až 9. ročníků, kteří si vybrali téma Příroda kolem nás, zpracovali svoje poselství o přírodě do animovaných filmů. Ptáte se proč? Protože projektové dny jsou příležitost, podívat se na věc trochu jinak, než umožňuje každodenní výuka, a také dávají žákům možnost vyzkoušet si činnosti, na které škola jednoduše nemá technické zázemí.

Plné ruce práce měli všichni ve skupině už dávno před tím, než samotný projekt začal. Na první informační schůzce jsme si zadali úkol: natočit krátké video nebo nafotit fotku na téma příroda. V prvním projektovém dnu si členové skupiny svoje práce prezentovali a společně hlasovali o nejlepších. Překvapivě první tři místa obsadily fotky. Žádné z videí se do užšího výběru nedostalo. Následovala krátká exkurze do teorie animovaného filmu a po ní se děti rozdělily do tří týmů. V nich si začaly připravovat vlastní téma, postavy a příběh animace.

     Poctivá příprava se vyplatila, protože druhý den týmy pracovaly v dílně „Muzea Karla Zemana“. Pod vedením profesionálních animátorek děti vytvořily 3 kratičké filmy. Podívejte se na ně v naší anketě a hlasujte pro jeden z nich. Tým, který bude mít nejvíce hlasů, dostane „filmového Oscara“J  

     A co si děti z projektu odnesly? Kromě zážitků a zkušeností z dílny, úvah o přírodě i srovnání.  Srovnání jaké to je, když pracuji a prezentuji sám za sebe nebo pracuji a prezentuji v týmu.

     V závěru ještě poděkování paní Janě Zikmundové, která se věnovala dětem, které právě neanimovaly. Absolvovaly procházku v okolí Karlova mostu s profesionálním výkladem o historii tamních pamětihodností.

Martina Havelková

Hlasujte o nejlepší animované video!

Jarní projekt 2019
Jarní projekt 2019

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví