Hloubětínská 700

Prázdninové kurzy češtiny

24. 2. 2020 - 28. 2. 2020

     Vážení rodiče,

      naše škola pořádá pro žáky I. stupně s odlišným mateřským jazykem „Prázdninové kurzy češtiny“.První týdenní kurz se uskuteční v průběhu jarních prázdnin od 24. 2. do 28. 2., od 9.00 do 12.00.

     Prázdninová škola bude „ušitá na míru“ dětem, které se do prázdninových kurzů přihlásí. Zaměříme se na slovní zásobu, problematické gramatické jevy a na individuální potřeby jednotlivých dětí.

      Máte-li o tento kurz zájem, vyplňte přihlášku a odevzdejte ji třídnímu učiteli/učitelce nebo zašlete na výše uvedený e-mail.

 

      Na setkání v prázdninovém kurzu se těší

                                                                                         Martina Havelková

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví