Hloubětínská 700

PRÁZDNINOVÁ ŠKOLA ČEŠTINY

Další týden "Prázdninové školy češtiny" se uskuteční ve dnech 22. - 26. 6. 2020.
Během jarních prázdnin se uskutečnila "Prázdninová škola češtiny".
Každý den dopoledne  se děti setkávaly a mluvily, psaly a zpívaly česky. Pomocí didaktických her, interaktivních a zážitkových cvičení se zdokonalovaly v češtině, která není jejich mateřským jazykem.
Všem to šlo velice pěkně a zaslouží si pochvalu!
 
Další týden "Prázdninové školy češtiny" se uskuteční ve dnech 22. - 26. 2020. 
M. Havelková

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví