Hloubětínská 700

Práce dětí 3.A

Vážení rodiče,

dala jsem dětem zpracovat krátké věty na téma naděje, láska, přátelství, radost, smutek, křik, vztek a učení....v této coronavirové době. Zpracovala jsem ty nejhezčí úvahy a zveřejňuji je. Moc se jim to povedlo, některé pasáže jsou až dojemné.
 

Lucie Divišová 

třídní učitelka 3.A 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví