Hloubětínská 700

Pozvánka na výlet - pozor volná místa

Celodenní výlet do Koněprus, krásný výlet pro děti

Vážení rodiče,

na sobotu 2. června připravujeme pro děti celodenní výlet do Koněprus.

Odjíždíme autobusem v 9.00 hodin od školy a vrátíme se v 17.00 hodin tamtéž.

Vyplněnou přihlášku odevzdejte do 18. května. (K VYTISKNUTÍ V PŘÍLOZE)

Anna Veselá

vedoucí vychovatelka

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví