Hloubětínská 700

Pozvánka na výlet - pozor volná místa

Celodenní výlet do Koněprus, krásný výlet pro děti

Vážení rodiče,

na sobotu 2. června připravujeme pro děti celodenní výlet do Koněprus.

Odjíždíme autobusem v 9.00 hodin od školy a vrátíme se v 17.00 hodin tamtéž.

Vyplněnou přihlášku odevzdejte do 18. května. (K VYTISKNUTÍ V PŘÍLOZE)

Anna Veselá

vedoucí vychovatelka

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví