Hloubětínská 700

Pozvánka na ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ

Kostel sv. Jiří v Hloubětíně dne 20. prosince

Vážení  rodiče,

     v letošním roce jsme se rozhodli vánoční besídky, dříve pořádané ve třídách, zaměřit více na advent. Advent je doba radostného očekávání, zklidnění, přípravy na Vánoce, doba rozjímání, dobročinnosti a setkávání se.

     Ve spolupráci s místní farností Vás zveme 20. 12. 2017 na "Adventní setkání v kostele sv. Jiří v Hloubětíně", kde děti I. stupně naší školy, pod vedením učitelů hudební výchovy, zazpívají tradiční české koledy.

     Vzhledem k tomu, že prostor kostela je poměrně malý, rozdělili jsme děti do menších sborů tak, abyste své předvánoční zastavení mohli sdílet právě se svým dítětem. Limit prostoru je náročný na organizaci vystoupení jednotlivých sborů i pro vás jako posluchače. Po skončení každého vystoupení je potřeba dát prostor dalším rodičům a dalšímu sboru. Programy všech skupin jsou stejné a časy na pozvánce jsou pouze orientační, závislé na tom, jak rychle se posluchači vystřídají.

     Srdečně Vás zveme na předvánoční setkání, na prohlídku jesliček a na tradiční české koledy.

                                                      pedagogové I. stupně

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví