Hloubětínská 700

Poslední informace ze školy v přírodě - 2. turnus

Vážení rodiče,

už se vám klidné období chýlí ke konci, ale děti si stále užívají. Podle posledních informací mají v Chřibské počasí na opalování, dopoledne si udělali výlet k vodopádům a hráli různé sportovní hry. Večer čeká všechny diskotéka.

K obědu bude vepřová na houbách s bramborem a k večeři kuřecí na houbách.

Zítra je naplánován odjezd na cca 10. hodinu, s návratem tedy počítejte po 12. hodině.

 

Podle informací p.uč.Havelkové zpracovala H.Maláčková

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví