Hloubětínská 700

Pomůcky pro budoucí prvňáčky

Vážení rodiče,

přesto, že prázdniny nejsou ještě ani ve své polovině, přikládám v příloze pomůcky pro prvňáčky.

 

Přeji všem krásné pokračování prázdnin a dovolených, na školu zatím úplně zapomeňte. Nebojte se, já vám ji všem připomenu v 2. polovině srpna informacemi, co se udělalo ve škole, seznamy žáků (jak do 1.tříd, tak těch nových), jak to bude vypadat od 1.září atp.

 

Hana Maláčková, zást.řed.školy

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví