Hloubětínská 700

POHÁDKOVÝ LES SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU

Již před rokem v březnu jsme se rozhodly, že akci Pohádkový les příští rok zopakujeme. „Asi tak v květnu – to už by mohlo být teplo,“ říkaly jsme si. A tak jsme druhý květnový týden se zbytky naděje vyhledávaly různé předpovědi počasí, kde by se ukázala alespoň trocha slunce. Bohužel všude hlásili jen déšť a pořádnou zimu.

Ve čtvrtek před akcí už jsme to nevydržely a domluvily jsme si záložní variantu v budově školy. Takže nakonec se z Pohádkového lesa stala Pohádková budova.

                V neděli po obědě jsme se s rodiči a dětmi sešli před školou. Začalo vysvětlování, rozdávání průvodek a mohli jsme začít. Všichni se rozprchli na stanoviště a soutěžili rodiče proti dětem v pohádkových disciplínách. U Popelky jsme zkusili třídit hrách a čočku, u perníkové chaloupky jsme sbírali perníčky a u Zlatovlásky získávali živou vodu. Největší zájem byl o stanoviště u Koblížka, kde jsme si dali sladký dezert po obědě. Posilněni moučníkem jsme zvládli porazit draka jako princ Bajaja a prolézt trním k Šípkové Růžence. Paměť jsme potrápili při luštění tajenky z odpovědí na pohádkové otázky. Někteří si dokonce museli pomoct vyhledáváním na internetu.

                Když jsme vše zvládli splnit, získali jsme pamětní list a krásný perníček z perníkové chaloupky. Nezbývá už nám než se rozloučit a těšit se zase na příště.

Kateřina Jansová

Pohádkový les 2019
Pohádkový les 2019
Pohádkový les 2019
Pohádkový les 2019
Pohádkový les 2019
Pohádkový les 2019
Pohádkový les 2019

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví