Hloubětínská 700

POHÁDKOVÝ LES

Jednoho sobotního odpoledne po velkých mrazech konečně vysvitlo slunko. Rodiče se podívali do kalendářů, co dnes podniknou se svými ratolestmi. A zrovna tento krásný den vyšel na akci "Pohádkový les" pořádaný školní družinou.

Sešli jsme se na dětském hřišti s dřevěným vláčkem a cesta mohla začít. Nejprve všichni dostali instrukce, aby věděli, co je na trase čeká, a kartu kam se budou lepit části obrázku za splnění úkolů. Vyzbrojeny oběma listy mohly dvojice (dítě + rodič) vyrazit do lesa.

Na trase každého čekalo 8 zastavení u pohádkových postaviček z večerníčků. Děti si např. vyzkoušely, jaké to je nosit krtečkovy kalhoty; pomohly Rákosníčkovi vyčistit rybníček; a probudily Boba a Bobka. Rodiče se zase utkali v otázkovém souboji, kde zjišťovali, co si z večerníčků pamatují.

Na konci na každého čekala odměna.

Děkujeme těm, co nám přišli pomoct na stanoviště, a doufáme, že se akce všem líbila. Těšíme se na další podobné akce.

 

Kateřina Jansová

pohádkový les
pohádkový les
pohádkový les
pohádkový les
pohádkový les
pohádkový les
pohádkový les
pohádkový les
pohádkový les

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví