Hloubětínská 700

Poetické setkání 2012

Dne 21. února 2012 proběhlo školní kolo soutěže v recitaci

 

 Stejně jako každým rokem jsme přivítali první náznaky jara

poetickým setkáním.

Žáci z 1. - 5. tříd, kteří postoupili z třídních kol, přednesli svým spolužákům, rodičům a učitelům vybrané básně.

             Tato soutěž má na naší škole dlouholetou tradici. Žáci se na ni velmi dobře připravili a bylo opravdu těžké vybrat ty nejlepší. Proto jsme udělili kromě 1. , 2.  a 3. místa ještě čestná prohlášení. 

    1. KATEGORIE

1. místo    Marek Rybák

2. místo    Josef Řemenář

3. místo    Viktor Kolman

 

   2. KATEGORIE

1. místo     Karolína Jarková     

2. místo     Matěj Čížek

3. místo     Anna Lišková

 

   3. KATEGORIE

1. místo      Filip Lizner

2. místo     Karolína Urbánková

3. místo     Jakub Stoček

Těm, kteří postupují do obvodního kola, přejeme velký úspěch a jsme přesvědčeni, že naši školu budou důstojně reprezentovat.

 

 

 

Poetické setkání 2012
Poetické setkání 2012
Poetické setkání 2012
Poetické setkání 2012
Poetické setkání 2012
Poetické setkání 2012
Poetické setkání 2012
Poetické setkání 2012
Poetické setkání 2012
Poetické setkání 2012

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví