Hloubětínská 700

Poetické setkání

Vážení přátelé mluveného slova, veršů a přednesu,

chtěla bych Vás informovat o tom, že opět proběhne na naší škole školní kolo Poetického setkání, tedy soutěže v recitaci. Ze školního kola vyjde v každé kategorii vítěz, který postoupí do obvodního, příp. krajského kola.

Naše školní kolo proběhne 15.února 2017 od 13,30 v učebně fyziky.

Popřejme přednášejícím hodně úspěchů.

Hana Maláčková

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví