Hloubětínská 700

Poetické setkání

Vážení přátelé mluveného slova, veršů a přednesu,

chtěla bych Vás informovat o tom, že opět proběhne na naší škole školní kolo Poetického setkání, tedy soutěže v recitaci. Ze školního kola vyjde v každé kategorii vítěz, který postoupí do obvodního, příp. krajského kola.

Naše školní kolo proběhne 15.února 2017 od 13,30 v učebně fyziky.

Popřejme přednášejícím hodně úspěchů.

Hana Maláčková

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

Zápis do 1. tříd 5. 4. 2018
Poetické setkání 2018
Adventní zpívání 20. 12. 2017
Děti zdraví