Hloubětínská 700

Poetické setkání

Školní kolo

Dne 16. 2. od 14.30 h. proběhne na ZŠ Hloubětín školní kolo recitační soutěže.

Přijďte povzbudit své děti. Prosíme rodiče, aby zvážili přítomnost malých sourozenců s ohledem na učinkující, kteří by mohli být rušeni.

Zoja Liznerová

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví