Hloubětínská 700

Poetické předjaří

Žili jsme poezií

      6. února 2020 jsme se jako každoročně sešli s milovníky poezie z řad žáků, rodičů, prarodičů i učitelů. Letošní ročník také po celou dobu sledovala paní zástupkyně a pan ředitel.

     Potěšilo nás, že mezi diváky byly i děti, které se z vlastní iniciativy přišly podívat na své přednášející spolužáky.

     Milým zpestřením bylo vystoupení pěveckého sboru pod vedením pana učitele T. Johancsíka i jeho bravurní podání sonáty G. F. Handla na zobcovou flétnu.

       Soutěžící nás pobavili zajímavými a vtipnými texty.

     Vnímám naše setkání jako oázu v této přetechnizované době. Jsem šťastná, že společně sdílíme aktivitu, která (jak mi sdělila své šetření jedna z maminek) na jiných školách není běžná.

 

     Těšíme se zase za rok!

 

     Za pořádající tým

 

     Zoja Liznerová

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví