Hloubětínská 700

Podzimní tvoření v ŠD

Podzimní tvoření

Na konci října si děti ze školní družiny vybíraly z pestré nabídky, co by si chtěly v úterý 19.11. za pomoci paní vychovatelek vyrobit.

 

V úterý 19.11.se děti rozešli do jednotlivých oddělení a nadšeně vytvářely výrobky z přírodnin.

 

Odpoledne rychle uteklo, děti si domů odnášely povedené podzimní výtvory.

 

Anna Veselá

vedoucí vychovatelka

 

Více fotek ve fotogalerii

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví