Hloubětínská 700

Podzimní projekt 23. a 24. 10. 2018

1 a 2. stupeň

Na naší škole proběhne podzimní celoškolní projekt. Žáci prvního stupně budou zkoumat dějiny jinak a žáci druhého stupně budou mít projektové dny zaměřené na různé hudební žánry.

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví