Hloubětínská 700

Plná moc - informace o chování a prospěchu

Zplnomocnění od zákonného zástupce

     Vážení rodiče, 

     informace o prospěchu a chování žáků můžeme poskytovat pouze jejich zákonným zástupcům. Pokud se z vážných důvodů nemůžete osobně dostavit na třídní schůzky, konzultace či k výchovnému jednání a rozhodnete se pověřit návštěvou školy jinou osobu, lze tak učinit pouze na základě plné moci.

Formulář plné moci najdete v sekci "Dokumenty - formuláře". 

 

                                                                                                         Martina Havelková 

                                                                                                     zástupkyně ředitele školy 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví