Hloubětínská 700

Plavání školní družina

Informace

Vážení rodiče,

kurs plavání pro přihlášené děti ze ŠD začíná 12.9 a končí 23.1. Plavat budeme od 14 do 15 hodin (ze školy budeme odcházet v 13.30 hod). Po dohodě děti mohou být vyzvednuty, nebo odcházet samy od bazénu. Kursy budou probíhat v plaveckém bazénu v Hloubětíně.

Cena: 1170, - Kč (65,- Kč/lekce, 18 lekcí) splatné do 11.9. u vedoucí vychovatelky.

NUTNÉ PŘED ZAHÁJENÍM PLAVÁNÍ PŘINÉST PLATNOU ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST POTVRZENOU OD LÉKAŘE.

(zdravotní způsobilost má platnost 1 rok, stačí kopie)

Ivana Bečvářová

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví